Ultrasonic temple cotton machine

  • New ultrasonic tuck laminating machine
New ultrasonic tuck laminating machine

New ultrasonic tuck laminating machine

Contact Us

Contact: Dongguan Nenggong Technology Co., Ltd

Phone: +86 13662761588

Tel: info@nenko-tech.com

E-mail: info@nenko-tech.com

Add: Room 302, No. 51 Huangchang Street, Wanjiang Street, Dongguan City, Guangdong Province, China